Potvrdenie o nájme

Meno a priezvisko:
Jakub Novota
Telefón:
0903445428
Návrh zmluvy o nájme: